Ing. Jozef Petrek

Pochádzam zo Svinnej v Trenčianskom okrese. Po štúdiu na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave som zostal pôsobiť ako asistent v študijnom odbore Rádioelektronika. Ukončil som tiež doktorandské štúdium a prednášal predmety z oblasti rádiových komunikácií. V roku 2012 som ukončil prácu na STU v Bratislave a v rokoch 2013 - 2019 som pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Dubnickom technologickom inštitúte. Dnes pracujem v Encyklopedickom ústave Slovenskej akadémie vied a spolupracujem na tvorbe elektrotechnických, fotografických a polygrafických hesiel do encyklopédie Beliana.


Zopár dát, ktoré nie sú tajomstvom:

stav: ženatý, manželka: Jana

deti: Dominik (2005), Marianna (2007)

zamestnanie:  od r. 2019 Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied

živnosť: zhotovovanie videozáznamov

obchodné meno: Ing. Jozef Petrek

bankové spojenie: SK28 8330 0000 0028 0014 9611, Fio banka