Filozofia firmy

Filozofia mojej služby je skrytá už v názve firmy "Videoslužba Ing. Jozef Petrek".

Nesnažil som sa vymýšľať názvy, ktoré by som mohol v prípade potreby ľahko meniť. Mojou snahou je totiž vždy urobiť prácu, pod ktorú sa nehanbím podpísať vlastným menom. Mojou snahou je slúžiť zákazníkovi tak, že mu dám kúsok z toho, čo som dostal. Pritom sa snažím, aby bol zákazník spokojný s kvalitou, ale aj s cenou mojej služby.

Pokiaľ je záznam robený pre viacerých ľudí naraz, cena sa pohybuje na úrovni 10-15 €. Napriek tomu niekto chce "ušetriť" tak, že videozáznam nadobudne nelegálnym kopírovaním médií. Je to však nie šetrenie, ale krádež ako každá iná, nakoľko mne ako autorovi diela za desiatky hodín práce na drahej technike nedá nič a zároveň tak nepriamo predraží službu pre mojich zákazníkov, ktorí si službu kúpia.

Ak ste nadobudli kópiu môjho videozáznamu alebo filmu nelegálnym spôsobom a chcete si "vyčistiť svedomie", môžete mi na môj účet, ktorý je uvedený v rubrike kontakt poslať adekvátnu sumu (cena, za ktorú sa videozáznam predával - 3 €, čo sú približné náklady na médium, výrobu a obal). Ako variabilný symbol použite prosím 777 (sedmička je číslo, ktoré symbolizuje dokonalosť).

 

2021 Ing. Jozef Petrek