Pamiatka na akcie, na ktoré nechcete zabudnúť

paušálne (za akciu), cena dohodou. V prípade záujmu je k dispozícii aj download pre hostí.

za kópiu, čo je obyčajne za DVD 10-12 €, podľa dĺžky záznamu, počtu médií, kilometrovej a časovej náročnosti. Cena za USB je o 3,50 € viac ako za DVD. Objednávateľ pritom zabezpečí garantovaný odber a pri tejto cene aj zabezpečí distribúciu. Pokiaľ je tento odber dosiahnutý (dostatočný počet účastníkov si videozáznam zakúpi), dostane objednávateľ videozáznam zadarmo a nemusí platiť žiaden paušálny poplatok.

 

2021 Ing. Jozef Petrek